مقاله نحوه بازی ورق 22 و شرط بندی آن برای شما عزیزان شرط لندی آماده شده است. شما باید نگهبان باشید که سایت های با اعتبار و با وضعیت را برای بازی های کارتی انتخاب کنید. برای این کار می توان از نظرات کاربران نیز تمتع کرد. بازی های کارتی، که قمارخانه زنده نیز به نمایش گذاشته می شوند، ازطریق علاقه مندان به بازی های قمارخانه ترجیح داده می شوند. زیرا می توانید در لعب ها با همراهی دیلر های زنده شراکت کنید. در این مقاله راجع به حیله ورق 22، اطلاعاتی برای شما ارائه خواهیم داد تا در هیئت علاقه مندی به بازی های کارتی با آگاهی خردمند این بازی را ادامه دهید. برای دوام با سایت شرط لند همراه باشید.

 

نحوه بازی ورق 22 و شرط بندی آن - شرط لند

آموزش بازی پاسور بیست و دو
برای انجام این بازی بـه صورت دو تا شش نفره از یک بسته ورق نمونه ۵۲ تایی بدون جوکر استفاده کنید. اما اگر تعدید بازیکنان بیش از شش نفره اسـت از دو منعقد ورق استفاده کنید و ان‌ها را بایکدیگر ترکیب کنید.

آموزش بازی ورق 22 + ترفند و قوانین فرض بازی بیست و دو
بازی در جهت عقربه‌ هاي‌ ساعت فرجام می شود. خال‌ها هیچ برتری نسبت بـه یک دیگر ندارند و ارزش کارت‌ ها از بالا بـه نازل آس، شاه، بی‌ بی، سرباز، ۱۰؛ ۹؛ ۸؛ ۷؛ ۶؛ ۵؛ ۴؛ ۳ و ۲ اسـت.

 

شمارش کارت ها در بازی بیست و دو

برای تصمیم‌‌‌‌ گیری در مورد این کـه چه کسی اول کارت‌ هاي‌ را پاشیده کند، بازیکنان هر کدام یک ورقه می کشند و بازی کنی کـه بالاترین کارت را بکشد دیلر دور اول می شود. دیلر اول در جهت عقربه‌ هاي‌ ساعت هفت کارت بـه هر بازی کن می دهد.

متعاقباً؛ مغلوب هر دست، در دست بعدی دیلر می شود و مقدار کارت‌ هایي کـه بـه هر بازیکن داده می شود، با توجه بـه اهمیت کارت امتیاز بازنده از دستی کـه بـه ‌تازگی بـه ختم رسیده، برجسته می شود.

زمانی کـه مقدار بازیکنان زیادی و ارزش کارت‌ بازیکن بازنده بالا، محتمل اسـت کارت‌هاي‌ کافی در بسته برای دادن بـه جملگی ی بازیکنان وجود نداشته باشد. اگر این همدلی بیفتد، دیلر کارت‌ها را بـه طور یکسان پخش می کند.

 

تازمانی کـه تعداد کارت‌ های کمتری از تعداد بازی کنان در بسته باقی بماند. بـه آدرس مثال دریک بازی ۶ نفره کـه در ان در دور اول با یک بی ‌بی کـه تمییز ان ۱۰ اسـت بازیکن ببازد. در دور دوم بـه هر بازی کن ۸ کارت داده می شود و محض سه کارت بـه عنوان جایگزینی برای دور انداختن باقی می ماند.

 

روش برد در بازی بیست و دو ۲۲
پس از این کـه کارت‌های پخش شد، بازی کنان بـه کارت‌هاي‌ خود نگرش میکنند. سپس بازی از بازی کن سمت ناراست دیلر آغاز می شود و هر بازی کن در نوبت خود یک فرجه دارد تا کارت‌ های خودرا رو بـه پایین کنار بگذارد و شمارش مساوی کارت در ازای ان از کارت‌ها از قسم پخش نشده بردارد.

 

بازی کنانی کـه از دست اولیه خود راضی هستند لازم نیست پوچ کارتی را دور بیندازند. درصورت باقی ماندن میزان کارت‌ های جای گزین، بازی کن می تواند هر شمارش کارت را از کل کارت‌ های دست خود دور بریزید.

 

باید بدانید دور انداختن کارت‌ ها توسط بازی کنان بـه تعداد کارت‌ های در معرض قصیر می شود، بنابر این عده ای از بازی کنان ممکن اسـت اصلاً نتوانند هیچ کارتی را معامله کنند، اگر کل بسته قبلاً استفاده شده باشد.

 

بازی ۲۲ برای چند نفر میباشد‌؟

بازی کن سمت چپ دیلر اول دست را بازی می کند. او می تواند با یک کارت یا مجموعه‌ ای از کارت‌هاي‌ هم مقام بازی را آغاز کند. یقیناً باید حداقل یک کارت در دستش باقی بماند. حال هر یک از بازی کنان دیگر، بـه ترتیب جهت عقربه‌ های ساعت باید با همان تعدید  کارتی کـه بازیکن اول بازی را شروع کرده اسـت بازی کنند. میقات انجام یک دست دو احتمال وجود دارد.

آموزش بازی ورق 22 + ترفند و قوانین لازم بازی بیست و دو

بازیکن یا باید بالاترین کارت یا آسوده  کارت‌ هایی کـه تا کنون بازی کنان دیگر بازی کردند و ان را هزیمت دهند یا این کـه با کارت‌ های برابر با کارت بازیکن قبلی بازی کند. اگر بازی کنی نمی تواند یا نمی خواهد با بالاترین یا کارت‌ های برابر بازی کند، باید با کمترین کارت‌ های کـه در دست دارد بازی کند.

 

برنده در بازی بیست و دو

یک دست زمانی بـه ختم میرسد کـه همه ی در ان بازی کرده باشند و بازیکنی کـه بالاترین کارت‌ ها یا آخرین کارت‌ های مساوی را روی میز قرار داده اسـت، پیروز می شود. برنده این دست، دست بعدی را راهنمایی می کند و محتمل اسـت دوباره با یک کارت یا مجموعه‌ ای از کارت‌ های با سندیت مشابه دست را هدایت کند. اما بازی کن برنده باید حداقل یک کارت خود را نگه دارد حتی اگر همه ی کارت‌ های باقی مانده او برابر باشند.

 

لازم اسـت توصیفی در مورد بالاترین کارت یا کارت برابر در حالتی کـه با بیش از یک ورقه بازی شروع میشود، بدهیم. هنگام انجام یک دست چند گانه، تنها اولین بازیکن اسـت کـه کارت‌ هایش باید دارای رتبه مثل باشند. بازیکنان بعدی بس باید با کارت‌ های بازی کنند کـه بالاتر یا مساوی کارت‌ های بازی کن قبلی باشد. بـه لقب مثال در بازی ۷ – ۷؛ بازیکن دوم می تواند با ورقه بی‌ بی و ۷ یا سرباز و ۸ بازی کند.

 

اگر بازی کن اول با سه کارت ۵ بازی را اوایل کند، بازیکن بعدی با جانباز، ۷ و ۶ بازی کند، بازی سوم می تواند بـه لقب مثال با شاه، ۷ و ۷ بازی نمائید. شاه سرباز را میزند، هفت کفو هفت و کارت هفت شش را میزند. با این حال اگر نمی توانید ختم کارت را بزنید، باید با کم ترین کارت‌ های خود بازی کنید.

 

فرض کنید بازی کن اول با سه کارت ۵ بازی کند، بازی کن دوم با کارت‌هاي‌ ۷؛ ۹ و ۱۰ بازی می کند و شـما کارت‌ های شاه، شاه، ۶؛ ۳؛ ۳؛ ۲ و ۲ را دستتان دارید. دراین وضع شـما باید با کارت‌هاي‌ ۲؛۲ و ۳ کـه کمترین کارت‌ هایتان اسـت بازی کنید. زیرا نمی توانید هر سه کارت ۷؛ ۹ و ۱۰ رابا کارت‌ های برابر یا اغلب شکست دهید.

 

قوانین پاسور چیست؟

اگرچه انواع مختلفی از پاسور وجود دارد، اما هدف کلی لعب این است که بهترین دست را از اندام  کارت های در دست و روی زمین وجب آورید.

بازی کنی که بالاترین دست را در بین تسلط های بدست آمده در بازی پاسور داشته باشد برنده می شود. پاسور را می توان با حداقل دو نفر و حداکثر 10 نفر بازی کرد. لاغیر یک دسته کارت (52 کارت) استفاده می شود. نسق حرکات در بازی در جهت عقربه های سنج ادامه می یابد.

بازیکنان بر رأس‌های یک مربع می ‌نشینند. اگر قبل از بازی هم تیمی خود را انتخاب کنند پس یکی از چند نفر ورق‌ ها را پس از برزدن به توالی تقسیم می کند خودش آخرین نفری‌ است که ورق ادراک می‌کند. اگر یارکشی پیشتر انجام شده باشد ورق‌ ها جمع‌ آوری می‌شود و پس از برخوردن قسمت ورق‌ ها برای بازی اصلی بدایت می‌گردد.

به تقسیم ورق میان بازیکنان اصطلاحاً دست‌دادن یا ورق‌دادن می‌ گویند. در هر دست بازی بازی کنی که صورت چپ دیلر نشسته‌ است دست می‌دهد. یعنی به گونه‌ ای دست داده می‌شود که یکمین ورق به اولین بازی کن برسد و انتهایی ورق به دست‌ دهنده. کسی که کارت را پراکنده می کند پس از بُرزدن ورق‌ها به اندازهٔ کافی دستهٔ ورق‌ ها را از عقب یعنی بر زمین می گذارد یا بر کف دستش نگه می‌ دارد.

آساها بازی پاسور 22 پیچیده‌ و یا سخت نیست، اما قبل از اینکه به ریخت جدی مبالغی را برای شرط بندی در مانند  بازی هایی چه دور همی ها و چه سایت های صوری در نظر بگیرید بهتر است چندین بار در اپلیکیشن های مختلف به صورت رایگان این بازی را انجام دهید تا کاملا حرفه ای پیش بروید.

نحوه بازی ورق 22 و شرط بندی آن - شرط لند

جمع بندی 

اگر بخواهیم یک جمع بندی کامل داشته باشیم بازی بیست و دو بسیار بازی خوبی موجود و ساعت ها می توانید درکنار دوستان ودر دور همی ها این بازی را ارتکاب دهید.

 

 

برای آگاهی بیشتر درمورد شرط بندی لطفا مقاله زیر را نیز مطالعه کنید.

 

مقاله مزایا و‌ معایب تسلیم شدن در بازی بلک جک