مقاله آشنایی با مفاهیم عبارت های متداول بازی پوکر برای شما عزیزان شرط لندی آماده شده است. چگونه در بازی پوکر سه کارتی برنده بازی شویم؟ بازی پوکر سه کارتی یکی از  جند نوع بازی های  پوکر می باشد که با 52 کارت بازی می شود. این بازی در واقع یک بازی پوکر حقیقی به شمار نمی آید، زیرا شما آن را در برابر دیلر بازی می کنید، نه سایر بازی کنان. از بعضی جهات، این بازی بیشتر شبیه یک بازی بلک جک است. معروفیت این بازی ناشی از آسان بودن و لذت بخش بودن اجرای آن است. حاشیه سود میزبان در پوکر سه کارتی کم بوده است و در بازه 2٪ تا 4٪ می باشد. برای ادامه با سایت شرط لند همراه باشید.

 

آشنایی با مفاهیم عبارت های متداول بازی پوکر - شرط لند

 

نوع بازی پوکر سه کارتی Ante / Play

Ante / Play گونه ای از بازی پوکر سه کارتی می باشد که در آن بازی کن سعی می کند بر دست دیلر مسلط است. این بازی شبیه به بلک جک است، اما پیروزی در آن، به جای استفاده از یک سیستم امتیاز برای نزدیک شدن به 21 با رتبه ی کارت های دست پوکر منصوب می شود.

  1. در بازی Ante / Play ، آنته یا شرط اولیه را قرار می دهید و آن وقت یک دست سه کارتی پوکر به شما داده می شود. اگر دست را دوست داشته باشید، می توانید شرط دیگری بگذارید، شرط حین بازی به اندازه شرط آنته شما خواهد بود. اگر فلد کنید، آنته را می بازید.
  2. دیلر بعد از اینکه همه بازی کنان به کارت های خود نگاه کردند و تصمیم گرفتند که شرط ارائه دهند یا فلد کنند، کارت های خود را رو می کند. دیلر برای دارای شرایط بودن به یک جفت ملکه یا بهتر از آن نیاز دارد.
  3. اگر دیلر اهلیت لازم را نداشته باشد، به شرط های آنته پولی برابر ادا می شود.
  4. شرط های حین بازی در این شرایط برگشت داده و پرداخت نمی شود.
  5. اگر دیلر دستی دارای ملکه ها یا بهتر از آن باشد، واجد شرایط شده و  آن گاه  دست دیلر با دست هر بازیکن مقایسه می شود. دست های برنده بر شرط های حین بازی و آنته  خود پرداختی برابر دریافت می کنند.

یک فلاش استرایت، سه هم سنخ، یا استرایت صرفا در شرط های آنته واجد شرایط دریافت بانس پرداخت می باشند. در صورت باخت بازی کن به دیلر نیز این بانس پرداخت خواهد شد.

یک فلاش استرایت واجد شرایط دریافت بانس پرداخت 1 به 5 در شرط آنته است.

سه هم رتبه واجد شرایط دریافت بانس پرداخت 1 به 4 در شرط آنته است.

یک استرایت واجد شرایط دریافت بانس پرداخت 1 به 1 در شرط آنته است.

نحوه ی بازی پوکر سه کارتی Pair Plus

Pair Plus نوعی از پوکر های سه کارتی است که برپایه قدرت دست شما سود پرداخت می کند. با داشتن دستی با ارزش نیازی به مقایسه ی دست خود با دیلر ندارید و سود لازم به شما آویخته می گیرد.

Pair Plus یک بازی غیر رقابتی مانند ماشین اسلات است، البته تشابه بیشتری به پوکر ویدئویی دارد. زیرا پرداخت سود به قدرت دست پوکر شما بستگی دارد.

باز پرداخت های عمومی برای این بازی این چنین خواهند بود:

 

دست