مقاله کولد کالینگ در پوکربه چه ‌معناست؟ برای شما عزیزان شرط لندی آماده شده است. کولد کالینگ در پوکربه چه ‌معناست. این اصطلاح زمانی است که شخصی که هیچ پول چیپ نقد گذاری شده در پات ندارد، فقط پس از شرط بندی/فزونی پول کال می کنند. طبق توضیح، بازیکنان در blinds که شرط‌ بندی‌ های زوری هستند، نمی‌توانند کال سرد کنند زیرا سابقاً روی پات سرمایه‌ گذاری کرده‌اند. در عوض، آن ها فقط کال می کنند یا مدافعه می‌کنند. برای ادامه با سایت شرط لند همراه باشید.

 

 

 

کولد کالینگ در پوکربه چه ‌معناست؟ - شرط لند

کولد کالینگ در پوکر چیست؟

یکی از واژگان بازی پوکر با نام کولد کالینگ در پوکر بنام می شود. این اصطلاح این حقیقت را دارد که در زمان های مناسبی ورزشکار ها می توانند با استفاده از این استراتژی احتمال پیروزی خود را فزونی دهند و در نتیجه پیروزی خود به درآمد بسیاری دست پیدا کنند. در این رسم بازیکن ها در صورتی که بتوانند در بازی هایی خدمت داشته باشند که بازیکن های فرسوده تری در این بازی جلوت دارند می توانند با افزایش شرط بندی و استفاده از روش های متنوع پیروزی خود را ثبت کنند و در عاقبت به درآمد بسیاری دست پیدا کنند.

 

چه زمانی برای استفاده از cold calling در پوکر مناسب است؟

اصطلاح کولد کالینگ در پوکر به لقب یکی از اطلاعاتی شناخته می‌ شود که در شرایط مختلفی در بازی پوکر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر هر کدام از ورزشکار ها بتوانند از این روش استفاده کنند و در نهایت با توجه به اضافه شرط بندی درآمد خوبی را در انتهای بازی برای خود نگارش می کنند.cold calling اصطلاح پرتکراری در بازی پوکر است که بازیکنان بسیار حرفه ای از این اصطلاح در این بازی پرشور استفاده کرده‌ اند.

کولد کالینگ در پوکر چیست؟

یکی از اصطلاحات بازی پوکر با نام کولد کالینگ در پوکر مشهور می شود. این اصطلاح این مضمون را دارد که در زمان های مناسبی بازیکن ها می توانند با استفاده از این راهبرد احتمال پیروزی خود را افزایش دهند و در عاقبت پیروزی خود به درآمد بسیاری دست پیدا کنند. در این باب بازیکن ها در صورتی که بتوانند در بازی هایی خدمت داشته باشند که بازیکن های سست تری در این بازی حضور دارند می توانند با اضافه شرط بندی و استفاده از روش های متعدد پیروزی خود را ثبت کنند و در فرجام به درآمد بسیاری دست پیدا کنند.

چه زمانی برای استفاده از cold calling در پوکر مناسب است؟

اصطلاح کولد کالینگ در پوکر به دیباچه یکی از اطلاعاتی شناخته می‌ شود که در شروط مختلفی در بازی پوکر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر هر کدام از بازیکن ها بتوانند از این اسلوب استفاده کنند و در نهایت با توجه به ازدیاد شرط بندی درآمد خوبی را در انتهای بازی برای خود کتابت می کنند.cold calling اصطلاح پرتکراری در بازی پوکر است که بازیکنان بی مر حرفه ای از این اصطلاح در این بازی پرشور استفاده کرده‌ اند.

چه زمانی نباید از cold calling در پوکر استفاده کرد؟

در زمانی که بازیکن ها در بازی ظهور دارند که از دست بدی برخوردار هستند نباید از این اصطلاح در بازی پوکر استفاده کنند زیرا وسع باخت آن ها وجود دارد. بازیکن ها در سرخابی می‌ توانند از این استراتژی استفاده کنند که بازیکن های خفیف تری نسبت به آن ها در بازی حضور داشته باشد و آن ها بتوانند با به کارگیری استراتژی های مختلف احتمال پیروزی خود را استکثار دهند.

 

کولد کالینگ چه تفاوتی با کالینگ دارد؟

در بازی پوکر اصطلاحات کثرت وجود دارد که با یکدیگر شباهت بسیاری را دارند اما این طور به نظر می‌ رسد که کولد کالینگ با اصطلاح کالینگ امتیاز دارد. برای مشاهده اینکه این دو اصطلاح با یک دیگر چه تفاوتی را دارا هستند می توانیم در مشبک های مجازی مختلف مانند یوتیوب به ویدیو های بسیاری در دلبستگی با بازی پوکر دسترسی پیدا کنیم. با استفاده کردن از هر کدامین از این ویدیو های آموزشی می توانیم تباین اصطلاحات با یک دیگر را متوجه شویم و آن ها را در فازها مختلف از بازی پوکر استفاده کنیم.

 

سود های استفاده از کولد کالینگ چیست؟

اگر بازی کن های حرفه‌ ای با توجه به تسخیر کافی خود بر روی بازی بتوانند از روال کولد کالینگ استفاده کنند شک اینکه در پایان بازی بتوانند درآمد کثرت دست پیدا کنند بسیار زیاد است. بازی کن ها با استفاده از این باب در هنگامی که دیگر بازی کن ها از دست ناتوانی برخوردار هستند می توانند شرط بندی را استکثار دهند و با توجه به این موضوع از استراتژی های مختلفی برای رسیدن به توفیق استفاده کنند که در نهایت به عایدی بسیاری دست پیدا می کنند.

 

مواردی که نباید کولد کالینگ انجام دهید

دقیقا بر عکس‌ مواردی که در بالا توضیح دادیم اگر دست شما زورمند است و در حالت دیپ استیک هستید بهترین کار ریز کردن برای ایجاد بهترین قوی است و کلد کالینگ در این مرحله سودی برای شما ندارد.

در این مرحله، شما می خواهید یک پات بسازید، بنابراین ریز تازه بهترین راه برای انجام این کار است. در شرایطی که در یک میز با بازیکنان قوی و‌ منطقی در حال بازی کردن هستید بهتر است سمت کلد کالینگ نروید زیرا در چنین شرایطی کار صواب به نظر نمی آید.

کلد کالینگ در چنین شرایطی به شما این امکان را نمی دهد که بتوانید به درستی بازی کنید.  این امر  به ویژه زمانی صادق است که روی یک میز با بازی کنان حرفه ای بازی کنید،

اگر می‌خواهید کلد کالینگ انجام دهید، باید به‌ عنوان نوعی تله باشد که اقدامی موفقیت امیز باشد، متأسفانه، بسیاری از بازی کنان از کلد کالینگ به عنوان یک راهکار دفاعی استفاده می کنند که سفارش نمی شود.

 

کولد کالینگ در پوکربه چه ‌معناست؟ - شرط لند

سوالات متداول

 1. آیا کولد کالینگ در پوکر در سایت های شرط بندی هم مورد استفاده قرار می گیرد؟

  کولد کالینگ در پوکر در سایت های شرط بندی هم مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا روش انجام بازی پوکر در بازی های حضوری مانند بازی های آنلاین است.

 2. آیا همه بازیکن ها می توانند با استفاده از کولد کالینگ به پیروزی برسند؟

  تنها بازی کنانی می توانند با استفاده از اصطلاح کولد کالینگ به موفقیت برسند که از استعداد و تصرف خوبی بر روی بازی برخوردار هستند و می‌ توانند از استراتژی‌ های گوناگون به خوبی در این بازی استفاده کنند.

 3. اولین بار چه کسی از اصطلاح کولد کالینگ استفاده کرد؟

  اولین بار کسی که از این اصطلاح در بازی پوکر بهره جویی کرد یکی از بازیکن هایی بود که در این بازی خدمت داشت و هر کدام از اصطلاحات دیگر هم توسط بازی کنان دیگر در این بازی استفاده شده است.

 4. آیا اصطلاح کولد کالینگ در همه کشورها یک معنی را دارا است؟

  در همه کشور های مختلف نحوه انجام بازی پوکر به یک ریخت است و این اصطلاح در هر کدام از کشورهای متعدد از یک معنی برخوردار است که بازی کن ها می توانند از این اصطلاح استفاده کنند.

 

</p

 

 

برای آگاهی بیشتر درمورد شرط بندی لطفا مقاله زیر را نیز مطالعه کنید.

 

مقاله شرط بندی هاینز چیست