مقاله آموزش بازی حکم برای شما عزیزان شرط لندی آماده شده است. بازی حکم با پاسور یا ورق یکی از حبیب ترین بازی هایی ویژه افراد کوچک و بزرگ بوده است که در خیلی از دورهمی ها و اعقاب ها این بازی انجام می شود و دارای آساها و نکاتی است که افراد تازه کار برای اینکه در این بازی صناعت ای شوند باید این نکات و اصولگرا یاد بگیرند و در ادامه در مورد آنها توضیح می دهیم. برای ادامه با سایت شرط لند همراه باشید.

 

آموزش بازی حکم پاسور

حکم نام بازی با ورق 52 تایی است که بر اصل شانس و بخت و بخت انجام می شود. محبوب ترین صنف این بازی 4 نفره است که اگر چه نوع 2 نفره، سه نفره و شش نفره آن هم بازی می شود. در بازی 4 نفره بازیکنان دو به دو جانانه هم می شوند و در نوع های دیگر به جز نوع شش نفره، هر بازیکن بر در برابر بازیکن دیگر بازی می کند.

بر قاعده برد و باخت در هر دور بازی بر اساس برنده شدن در هفت بازی یا هفت دست بازی استوار است و در واقع اساس بران شدن در هر دست بازی گرفتن تشخیص هفت است که به هر کدام از این امتیازها دست گفته می شود و برنده شدن هر امتیاز را هم دست گرفتن می نامند. برای نمونه ممکن است در بازی پنچم از هفت بازی، مغلوب شش دست گرفته باشد و گروه برنده هم هفت دست دارد. ولی باید امعان داشته باشید که در گونه 4 نفره امعان امتیاز برای تیم لحاظ می شود و برای فرد دید نمی شود.

 

شناخت برگ ها

معمولا برگ ها در پرورش بازی حکم دارای 4 نقطه هستند یعنی 4 دسته اصلی انشعاب می شوند که در ادامه آن ها را تلفظ می کنیم:

خال خشت: که به شکل لوزی و قرمز رنگ هستند.

خاک پیک: به صورت عدد ۵ است که پایه هم دارد و به رنگ سیاه می باشد.

خال دل: به شکل قلب می باشد و قرمز رنگ است.

خال خاج یا گشنیز: به رخسار برگ و مشکی رنگ می باشد.

بهتر است بدانید که این خال ها در هر بازی بر نوع نوع حکم ارزش و اعتبار مهم پیدا می کنند.

هر خال نیز دارای ۱۳ برگ می باشد که به ترتیب K، Q، J و ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ می باشند.

از شماره های ۱ تا ۱۰ که به نوع عدد نمایان شده اند ارزش هر کدام مساوی با شماره های همان کارت خواهد بود.

اساسا برگ آس یا تک A در حکم های چهار نوع (خاج، پیک، خشت و دل) سرس، تک نرس بالاترین اعتبار و اهمیت را دارند.

سرباز: یک نقاشی مرد است که دارای کلاهی قرمز رنگ و علامت J  بر روی خودشان است. توجه کنید که ارزش سرباز برابر عدد ۱۱ می باشد.

بی بی: بی بی یک نقاشی زن است که دارای علامت هایی بر روی خود می باشد و امتیاز آن را می توان عدد ۱۲ دانست.

شاه: شاه نیز یک نقاشی مرد است که دارای باشبان زرد و علامت هایی بر روی خود است. امتیاز آن را نیز می توان عدد ۱۳ در نظر گرفت.

بنابراین تمامی برگ ها بر اساس امتیاز از کم به زیاد اینگونه خواهد بود: تک، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲.

توجه داشته باشید که به صورت پیش فرض خال ها بر روی یک دیگر هیچ گونه برتری ندارند به جز یک خال که خال حکم نامیده می شود و پایین ترین برگ آن یعنی عدد ۲ بر سایر خال ها یا همان دانه برتری دارد.

ایضاً خال حکم در آغاز هر دست بازی توسط فردی که حاکم است تعیین خواهد شد و تفاوت حاکم با سایر بازیکنان در همین توانا تعیین حکم و آغاز بازی آن ها است.

آموزش بازی حکم - شرط لند

روش تعیین حاکم در بازی

بهتر است آگاه باشید برای اینکه بتوانیم حاکم بازی را مشخص کنیم ابتدا باید یکی از افراد کارت ها را پخش کند و در مقابل هر یک از افراد بازی یک کارت قرار دهد. سپس اولین بازیکنی که کارت آس را داشته باشد از هر خالی که باشد به آغاز حاکم بازی انتخاب می شود. پس از این که حاکم تعیین شد اختصاصی که در سمت چپ وی نشسته بایستی کارت ها را بردارد و بر بزند و سپس آن ها را بر اساس قانون تولید کارت در میان افراد پخش کند که اصطلاحا این کار را دست دادن می نامند.

نحوه دست دادن در بازی

توجه داشته باشید که در آموزش بازی حکم بازیکنان که قرار است کارت ها را بر بزند باید در این مرحله از فرد آمر شروع کند و به هر نفر ۵ کارت بدهد. انکه صبر کند تا حاکم حکم را بر اساس نکته هایی که در دست دارد انتخاب نماید. به طور کلی پس از اینکه حاکم حکم را انتخاب کرد و به هر بازیکن چهار کارت دیگر داده می شود که در نتیجه کارت ها تماما خواهند شد. اگر این فازها را به درستی طی کرده باشید هر بازیگر باید ۱۳ کارت در دست داشته باشد.

حاکم چطور حکم را تعیین می کند؟

به طور کلی روال تعیین حکم کاملا پسند ای می باشد و دقیقا بر اساس راهبرد های حاکم انجام خواهد شد اما از بن حاکم خالی را به عنوان حکم تعیین می کند که کارت های ارجمند تری از آن را در دست خود داشته باشد. برای مثابه اگر در دست حاکم یک آس و سرباز، پنج دل، یک ده کوچک و یک سه خاج داشته باشد خردمندانه تر است که دل را به شهرت حکم بازی انتخاب نماید. یقیناً که گاهی اوقات ممکن است تعداد خال های متعدد در دست حاکم با هم برابر باشند.

روش آموزش و انجام بازی ورق حکم

خب توجه داشته باشید پس از اینکه امر بازی مشخص شد و صفحه ها بین بازیکنان تقسیم شد، هر بازیکنی بر اساس سلیقه خود آن ها می چیند و نتیجه بازی شروع خواهد شد.

از آنجایی که حاکم شروع کننده بازی است بر اساس تعیین خود یک کارت بر روی زمین قرار می دهد و پس به ترتیب بازیکنان دیگر باید یکی از ورقه  های خود را مطابق با خال داور بر روی زمین بگذارند.

پس از اینکه هر چهار بازیگر کارت خود را قرار دادند باید تتبع شود که کدام کارت ارزش بیشتری نسبت به دیگران دارد. بعد کارتی که ارزش بیشتری داشت می تواند جمعا دست را جمع کند و یک امتیاز بگیرد. حسب دست توسط یکی از اعضای گروه جمع می شود و به دیباچه امتیاز در مقابل یکی از بازیکنان هم گروه قرار می گیرد.

برای بقیه بازی باید بازیکنی که دست را جمع کرده بازی را اوان کند و به انتخاب خود یکی از خال ها را بر روی اقلیم قرار بدهد. توجه داشته باشید که اگر یکی از بازیکنان کارتی از خالی که بازی می شود را در دست نداشته باشد می تواند برای گرفتن امتیاز یکی از راهکارهایی را که در استمرار بیان کرده ایم انجام دهد:

حکم را برش دهد

چم اگر کارت خالی که در مابین زمین است در دست بازیکنی نباشد و در تعویض کارت خال حکم را در تبانی داشته باشد می تواند ار خال حکم استفاده کند و دست را ببرد. زیرا که ثمن کارت حکم بغایت زیاد است و امتیاز دست به او داشتن خواهد گرفت. حال اگر دو نفر از بازیکنان به دلیل اینکه خال ملاعبه را ندارند این کار را خاتمه دهند آن وقت دست به خاتمه تعلق می گیرد که خال حکم او ارزش بیشتری داشته باشد.

رد دادن در حکم

همچنین در تحصیل بازی حکم اگر بازیکنی خال بازی را در دست نداشته باشد و نخواهد از خال بازی حکم هم استفاده کند می تواند خالی غیر مرتبط را در وسط زمین قرار دهد که در زبان این کار را رد بخشیدن می نامند.

برنده شدن در بازی

بهتر است بدانید که در نهایت هر گروهی که ۷ دست بگیرد قهرمان این بازی خواهد بود و راند را هواخواه است و در نتیجه یک امتیاز دریافت می کند. اینکه در مجموع چند راند بازی شود کاملا سلیقه ای بوده و مطابق نظر بازیکنان حاضر در بازی انجام خواهد شد. همچنین حسب گروهی که امتیاز ۳ یا ۵ گرفتن کند برنده بازی خواهد بود.

قوانین امتیاز دهی در بازی حکم

کوت کردن: در سرخابی که تیم حاکم بتواند ۷ دست بگیرد و بازی را برنده شود و در مقابل تیم همراه نتوانسته باشد هیچ امتیازی دریافت کند اصطلاحا می گوییم که تیم مغلوب کوت شده است زیرا نتیجه بازی را ۰ به ۷ واگذار نموده است.

برکوت کردن: توجه داشته باشید که اگر تیم حاکم نتواند در کل بازی امتیازی بگیرد و تیم مقابل او را ۰ به ۷ برده باشد می توان گفت که تیم حاکم برکوت شده است که در این حالت امتیاز تیم حریف سه برابر حالت عادی محسوب می گردد.

کوت دست شش: اما اگر باندی در راند ۶ تیم دیگری را کوت نماید به ضررش خواهد بود زیرا در این چگونگی امتیاز برنده ۱ و امتیاز تیم بازنده ۶ خواهد بود و اصولا طبق توافقی که پیش از شروع بازی انجام می شود پس از اتفاق تیم مغلوب حاکم بازی خواهد شد.

بام: توجه داشته باشید که در آموزش بازی دستور اگر یک تیم ۷ دست غمگین باشد و بخواهد بازی را ادامه دهد و هم بتواند تمامی ۱۳ دست ممکن را در یک راند بگیرد می توان گفت که بام اتفاق افتاده است.

آموزش بازی حکم - شرط لند

بازی حکم و اصطلاح کوت کردن

در بازی دستور همچنین حالتی با اصطلاح کوت وجود دارد. لازم است بدانید زمانی که یک تیم، در دیرش یک دور، هفت دست بگیرد ولی آویشن مقابل هیچ دستی نگیرد، به اصطلاح آن‌ ها را کوت کرده‌اند. کوت کردن نیز دو هیئت خواهد داشت، اگر تیم ضد که کوت شده باشد، تیم داور  بود، آن دور برای تیم رقیب به ارزش سه دور نگرش خواهد داشت. ولی اگر این تیم سائس باشد که کوت می‌کند، دو دور برای تیم دیان لحاظ می‌شود. همان‌ طور که گفته شد، هر تیمی که زودتر هفت دور را ببرد، فاتح ی بازی خواهد بود.

نکاتی مهم و کارآمد در بازی حکم

بدیهی است که طالع ، نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ ای در این بازی دارد، ولی فراموش نکنید که بخت همه چیز نیست و شما با یادگیری کمی استادی و فنون زیرکانه، می‌توانید در این بازی بسیار موفق پدید شوید. البته یکی دیگر از کلید های کامکاری در این بازی، زیاد بازی کردن آن است. به تکلم دیگر، با زیاد بازی کردن این بازی، تجربه‌ ی شما بالاتر خواهد رفت و مسیر پرداخت و پیروزی نیز مستوی تر می‌ شود.

در طول بازی حتماً دقت خود را جمع کنید که حساب کارت‌ های بازی شده را داشته باشید. چراکه بی شک به شما در امتیازگیری و حدس کارت‌ های طرف مقابل مساعدت خواهد کرد. این کار، راهبرد اصلی بیشتر بازیکنان حکم به شمار می‌آید و افراد مازاد آن را در نظر می‌گیرند.

ترفندهای جذاب بازی حکم

یکی دیگر از ترفند هایی که در بازی حکم استفاده می‌شود، دست خالی کردن است. این ترفند به این شکل است که شما هنگامی کارت حکم زیادی دارید، شروع می‌کنید به بازی کردن خالی که کارت کمتری از آن دارید، در نتیجه خیلی راحت می‌توانید آن را تمام کنید و در دست‌ های آتی، کارت‌ های آن خال را با کارت حکم ببرید. هم اگر حواستان به دست یارتان باشد نیز می‌توانید خال‌ هایی را بازی کنید که یارتان آن‌ ها را ندارد، در نتیجه این مناسب برای یارتان پیش خواهد آمد تا ببرد و به راحتی دست بگیرید. پس به رفاه می‌توانید با یک بازی تیمی، رقیبان خود را شکست دهید.

اگز شما حاکم باشید، در ابتدا پنج کارت در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا به توجه به آن یک خال را به آدرس حکم معلوم کنید. شما به هر شکلی که مورد پسندتان است می‌توانید حکم کنید، ولی مرسوم‌ ترین و عاقلانه‌ ترین روش آن این است که در بین آن پنج کارت، هر بلاتصدی که کارت‌ هایش بیشتر و یا دارای ارزشی بالاتر بودند را به اصطلاح حکم کنید.