مقاله مفهوم موقعیت های با ارزش برای شرط بندی روی مسابقات ورزشی برای شما عزیزان شرط لندی آماده شده است. پیش بینی مسابقات ورزشی یک سرگرمی فوق العاده هیجانی و چالشی است که اگر درست انجام شود، می تواند سود و در آمد زیادی قسمت شرط بندان کند. شاید برای تان جالب باشد بدانید که در بیشتر پیش بینی های ورزشی موفق، آنالیز درست و تجزیه و تضعیف موقعیت های مناسب و شرایط با ارزش برای شرط بندی تصویر بسیار مهمی ایفا می کنند و در این نوع شرط بندی ها ماده شانس نقش بسیار کمتری در مقایسه با عنصر ترفند در برنده شدن دارد. برای ادامه با سایت شرط لند همراه باشید.

 

مفهوم موقعیت های با ارزش برای شرط بندی روی مسابقات ورزشی - شرط لند

مفهوم ضرایب را در پیش بینی های ورزشی یاد بگیرید

ضرایب در پیش بینی های ورزشی در واقع حکم X و Y احتمالات جبری شرط بندی را اجرا می کنند. در واقع، این ضرایب هستند که میزان ارزش مند بودن یا نبودن یک موقعیت را برای ثبت شرط تعیین می کنند. به طور خلاصه، ضرایب، ارزش واژگون احتمال وقوع یک رخداد را نشان می دهند.

هرچه احتمال رخداد پیشامدی کمتر باشد، ضرایب آن بیشتر خواهند بود. بنابراین، شرطی خوب است که گمان رخداد X آن بالاتر از احتمال نشان داده شده ازطریق ضرایب باشد.

جالب است بدانید که یک شرط بند تیز بین و با تجربه در بیشتر مواقع می تواند در هر مسابقه ی ورزشی ای یک مناسبت با ارزش برای شرط بندی پیدا کند، حتی اگر ضرایب شرط مورد نظر او 1.15، 5.50 یا 28.90 باشند.

در اکثر مواقع اگر تردید وقوع پیشامدی را 90٪ ارزیابی شود، ضریب آن معمولا حدود 1.15 خواهد بود. در چنین موقعیت هایی اگر چه احتمال برنده شدن شرط زیاد است ولی به خاطر بهره اندک بالقوه ی آن به خاطر ضریب کوچک شرط،  حسب معمول کم تر کسی سراغ ثبت شرط با چنین ضرایبی می رود. در واقع شرط بندی با این نوع ضرایب اغلب مناسب افراد مبتدی و تازه کار است.

بسیاری از افراد علاقه مند به پیش بینی های ورزشی با تجربه و حرفه ای، حسب معمول سراغ موقعیت های با ارزش تری برای شرط بندی می روند که ضرایب بالا تری از این مقدار داشته باشند. این یعنی این قبیل افراد با آنالیز های انفرادی خود و با پذیرش ریسک های بزرگ تر، پیگیری ثبت شرط هایی می روند که سود احتمالی آن ها بالا باشد. ارزش هایی را در ضرایب بالاتر شناسایی می کنند. توجه داشته باشید که این قبیل شرط بندی ها سفل هیچ شرایطی نباید به صورت اتفاقی و بدون هیچ حساب و کتابی انجام شوند.

همه شرط بندان حرفه ای، صرف نظر از علاقه مندی هایشان یا تیم های با کاراک باخت، پس از جمع آوری اطلاعت سودبخش و آنالیز های قوی بازی ها و پس از شناسایی یک موقعیت با ارزش با ضرایب بالا پیش بینی ورزشی به ثبت می رسانند. در چنین مواقعی هرچه موقعیت های شناسایی شده با ارزش تر و ضرایب بالا تر باشند، احتمال کسب سود های بیشتر از پیش بینی ورزشی، بها تر می رود.

مقایسه ضرایب سایت های مختلف دایم حرکتی ایده آل خواهد بود و ابزارهای آنلاین زیادی برای آن وجود دارد که بهتر است حتما در پیش بینی های ورزشی مورد استفاده قرار گیرند.
مهم ترین چیزی که در انتساب با ضرایب پیش بینی های ورزشی باید بدانید این است که در صورت صناعت ای بودن و داشتن پتانسیل برای انجام آنالیز های درست از مسابقات ورزشی، بهتر است شرط بندی با ضرایب پایین را بی خیال شوید زیرا سودی که از بردن این ضرایب به دست می آید به ریسک آن نمی ارزد.

آیا می توان بدون توجه به ضرایب سایت های پیش بینی ورزشی شرط بندی کرد؟

برخی افراد باورمند هستند که با ثبت یک شرط 1.05، و پیروزی در آن، یک شرط با ارزش ثبت کرده اند، چرا که از آن سود به دست آورده اند. این دسته از افراد بر این باورند که شرط هایی با حدس پیروزی بالاتر و ضرایب پایین تر موقعیت های با ارزشی برای شرط بندی به شمار می آیند. مشکل چنین نظریه ای این است که در هیچ مناسبت و زمانی احتمال پیروزی یک تیم قوی تر 100% نخواهد بود.

همین عدم اطمینان از نتیجه ی مسلم کل این نظریه را زیر سوال می برد. افراد زیادی بر این باورند که می توان از ثبت شرط با ضریب 1.01 در صراف شرط، پول به دست آورد. البته اگر فکر می کنید که با ثبت این گونه شرط ها پشت سرهم برنده خواهید شد سخت در اشتباه هستید زیرا همانطور که قبلا گفتیم هیچ نتیجه ای روشن نیست.

اگر شما هم جزو افرادی هستید که فکر می کنید ضرایب نشان دهنده ی ارزش واقعی اند، بهتر است این مسئله را فراموش نکنید که ضرایب واسط ها و سایت های پیش بینی ممکن است همیشه مبتنی بر واقعیات نباشند و درصد خطا داشته باشند چرا که آن ها نیز می خواهند از این بازی ها سود به دست آورند.

نکات کلیدی در شناسایی موقعیت های با ارزش برای شرط بندی

همان طور که در بالا گفته شد، شرط های ارزشی حاصل پیش بینی های غریضی شما از یک نتیجه هستند. برداشت شخصی شما از احتمال پیروزی یک بازیکن نیز به معلومات شما از آمار بستگی دارند. یک سری نکات کلیدی در کنار فرم فعلی بازی کنان در شناسایی شرط های با قیمت وجود دارند که در ادامه آورده شده اند.

سر به سر: این یکی از کارداران مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر بازیکن الف در برابر بازیکن ب موفقیت های پیاپی به دست آورد ولی در 5 بازی بازپسین در برابر او ببازد، با شرط بندی روی بازیکن ب می توان یک شرط ارزشی به مندرج رساند.

زمین: بهتر است قبل از ثبت هرگونه شرطی به بازی های قبلی سربه سر دو هماورد در یک زمین خاص نگاهی بیاندازید تا میزان تاثیر زمین بر عمل کرد بازی کنان را شناسایی کنید.

رجوع به آماردر شرایط تنگاتنگ: اگر عملکرد بازی کنان در یک بازی تنگاتنگ باشد، ضرایب تحت تاثیر تضییق و هیجانات بازی قرار می گیرند (این موضوع بیشتر برای شرط بندی حین بازی صادق است). با رجوع به آمار و مطالعه ی نحوه ی عمل کرد بازی کنان تحت فشار های خاص و در برابر رقیب های مبرهن می توانید بدون توجه به ضرایب هیجانی شرط های با ارزشی شناسایی کرده و به ضبط برسانید.

مفهوم موقعیت های با ارزش برای شرط بندی روی مسابقات ورزشی - شرط لند

شرایط و قوانین بانس ها و فری بت ها ی پیشنهادی سایت های پیش بینی ورزشی را قبل از دریافت آن ها ارزیابی کنید

این بدان معنی است که تا زمانی که به شماره درخواست شده توسط سایت شرط بندی، بازی را ادامه ندهید نمی توانید پول خود را حتی اگر برنده جایزه کلان شدید، برداشت کنید. اگر استراتژی و روش های شما تحت تاثیر گردش چند باره ی جریان پول قرار نمی گیرند، هیچ دلیلی برای عدم گرفتن این بانس ها ندارید. فقط به یاد داشته باشید که شرایط و  بندها هر بانس و آفر تشویقی سایت های شرط بندی را قبل از دریافت آن ها مطالعه کرده و اثرات مثبت و منفی آن ها را ارزیابی کنید تا از رخداد پیشامدهای ناخوشایند آتی جلوگیری کنید.

 

 

برای آگاهی بیشتر درمورد شرط بندی لطفا مقاله زیر را نیز مطالعه کنید.

 

مقاله نایت فایت گلوبال چیست؟