مقاله آموزش بازی ده خوشگله و شرط بندی در آن برای شما عزیزان شرط لندی آماده شده است. Sevens سونز یا همان هفت ها نام یکی از بازی هاي‌ دلکش ورق و پاسور اسـت کـه سود خوبی می تواند بدهد در ادامه با تدریس بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens. برای ادامه با سایت شرط لند همراه باشید.

 

آموزش بازی پاسور هفت و ‌نیم - شرط لند

معرفی بازی هفت ها ورق 

این بازی وساطت  3 الی 8 بازیکن قابل انجام اسـت. برای انجام بازی، بـه یک قسم کارت استاندارد 52تایی نیاز اسـت. هم چنین برای هر بازیکن جمعی چیپ. تعداد چیپ‌هاي‌ بازی کنان باید باهم برابر باشد. پیش از این کـه دیلر، کارت‌ ها را بین بازی کنان پخش کند، هر باری کن باید یک تراشه را به عنوان انتی در پات وسط میز قرار دهد. بعد دیلر کـه یکی از بازی کنان اسـت، کارت‌ های را یکی یکی در جهت چرخش عقربه‌ های ساعت بین بازی کنان پخش می نماید تا زمانی کـه کارت‌ ها تمام شوند.

 

آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

آماج از انجام این بازی این اسـت کـه در هر دور از بازی، یکمین بازیکنی باشید کـه کارت‌ های دستش را جمعا  میکند.بازیکنان می توانند کارت‌ های خودرا در وسط پیشاب بازی کنند. کارت‌ ها طبق یک آساها خاصی در اطراف هفت ها در مابین میز چیده می شوند.

 

در بازی کارتی هفت ها «sevens»؛ بازیکنی کـه در پایان یک دور از بازی برنده شود، چیپ‌ های داخل پات بحبوحه میز بـه او اعطا خواهد شد.در طی انجام قمار، بازیکنان باید کارت‌های خودرا از دیگر بازی کنان مستتر نگه دارند.

 

بازی کنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت باید بازی را شروع کند و اولین کارت را بازی کند. یکم کارتی کـه فرصت بازی شدن را دارد، یکی از کارت‌ های عدد 7 می باشد.

 

قوانین ازی هفت ها

از آنجایی کـه پخش کارت وسیله دیلر تا زمانی اسـت کـه کارت‌ ها تمام شوند، ممکن اسـت جمع اي از بازیکنان زیادتر از دیگر بازیکنان کارت داشته باشند. کـه مشکلی ندارد.

 

برنده کل بازی، بازی کنی خواهد بود کـه غالب تعداد چیپ را دارد.

تعداد دور های بازی، بستگی بـه توافقی دارد کـه بازی کنان پیش از ابتدا بازی می کنند.

 

همان طور کـه از توضیحات مشخص اسـت کارت‌ها باید با یک توالی خاصی بازی شوند.برای مثال 4 گشنیز نمیتواند زودتر از 5 گشنیز بازی شود. بنابر این اگر شـما 4 گشنیز در دستتان دارید، باید صبر کنید اول 5 گشنیز بازی شود، بعد شـما این کارتتان را وارد چیدمان کنید. و تا ان زمان با کارت‌هاي‌ دیگرتان ملاعبه کنید.

 

 

ارزش کارت های بازی پاسور هفت و ‌نیم

آس: 1 امتیاز

2-7: ارزش به اندازه ارزش کارت

کارت های‌ تصویر: 1/2 امتیاز هر کدام

هدف از  بازی هفت و نیم این است که اگر دست شما به امتیاز ۷.۵ رسید برنده می‌ شوید و‌ نباید از این امتیاز تجاوز کند.

تعداد بازی کنان در بازی پاسور هفت و‌ نیم: 4 – 6 بازیکن

تعداد کارت ها: جمع 40 کارتی «52 کارت بدون 8؛ 9 و 10 کارت.

 

قوانین بازی پاسور هفت و‌نیم

دیلر بازی را از سمت راست خود عنفوان می‌کند، کارت ها را پخش می‌کند و کسانی که در پاس خود نیاز به کارت دیگری داشته باشند از دیلر ورقه را می گیرند. در صورتی که بازیکن از کارت دریافتی خود راضی باشد نوبت خود را دفعه می دهد و کارت جدید دریافت نمی کند.

در سرخابی که مجموع امتیاز کارت های یک دست بیشتر از 7.5 شد، بازی کن باید کارت خود را نشان دهد و از بازی کنار بکشد. اگر امتیاز یک دست موشکافانه به 7.5 برسد در صورتی که دیلر کارت های بهتری نداشته باشد به احتمال زیاد بازیکن برنده ملعبه است و باید دست خود را نشان دهد.

تا زمانی که‌ همگی امتیاز ها بیشتر از امتیاز قانونی نشود می‌توانید از دیلر ورقه دریافت کنید. کارت های بیشتری که از دیلر درخواست می‌ کنید به صورت بین به شما داده می شود اما کارت های یکمینه به صورت مخفی‌.

اگر دیلر در امتیاز 7.5 یا نزدیک‌ به این امتیاز باشد، دیلر برنده سه بازیکنانی اسـت کـه با تمییز آن برابر و‌یا کمتر هستند.  اما بازیکنانی که ذست بهتری دارند هم سهم دیلر رامی گیرند و ‌هم اندازه مبلغ اضافی به آن ها صافکاری می شود.

آموزش بازی پاسور هفت و ‌نیم - شرط لند

قوانین ایتالیایی پاسور هفت و‌ نیم

  1. هفت و نیم در دو کارت

در صورتی که بازیکن متعارف با دوکارت مجموع 7.5 را بدست آورد دو برابر بیم واقعی خود جایزه می گیرد اما در  سرخابی که این اتفاق برای دیلر بیفتد دو برابر نخواهد گرفت.

  1. وایلد کارت

یکی از کارت های دارای تصویر با مقدار 1-7 یا 1/2 به دیباچه وایلد کارت تعیین می شود.

قوانین اسپانیایی

  1. درخواست کارت های دوم‌ به بعد به صورت رو‌ به‌ پایین

در نوع معمول بازی هفت و‌نیم امکان ارائه کارت های آینده به صورت رو به‌پایین وجود ندارد اما در این نوع از بازی بازی کنان ممکن اسـت کارت‌ ها را رو بـه پایین التماس کنند.

  1. تقسیم کردن تصاویر به دو دست جدا گانه

دست هایی که دارای تصویر بیشتری هستند می‌توانند به صورت سوا دو دست حساب شوند و در این رخسار باید هردو شرط با مبالغ یکسان بسته شوند.

بازی پاسور هفت و‌نیم تا حدودی شبیه بازی بلک جک است با این تفاوت که در این بازی همگی امتیاز ها به ۷.۵ باید برسد و‌ قوانین مباین تری ارائه می دهد.

کسانی که بازی های ریسکی دوست دارند و خواستار این هستند که به شتاب مقدار زیادی پول برنده شوند. معمول این بازی ها را را انتخاب می کنند.

برای موفق شدن در black jack باید روش  کارت ها را بلد باشید و تحرک ی را که می خواهید انجام دهید  را مطابق آن انتخاب کنید محاسبه کارت ها در این بازی به این راحتی نیست و معمول افراد با تجربه و یا کسانی که خیلی باهوش هستند می توانند این کار را به خوبی اجرا دهند.

با توجه به شلوغ یا تنهایی بودن سایتی که در آن بازی می‌کنید محتملاً طول بکشد تا شما سر میز بنشینید برای نهی از این محدودیت های میز و منزل بازی بهتر است به دنبال سایت های شرط بندی معتبرو با مخصوص کازینو باشید که همیشه جایی برای بازی دارید.

 

 

 

برای آگاهی بیشتر درمورد شرط بندی لطفا مقاله زیر را نیز مطالعه کنید.

 

مقاله آموزش بازی ده خوشگله و شرط بندی در آن